Welkom!

In mei 2016 zijn BC Hanze’83, BC SVI en BC de Zwollenaar gesprekken gestart om samenwerking op het gebied van organisatie en activiteiten te verkennen en vorm te geven. De motivatie om samenwerking te zoeken had meerdere grondslagen. Elke vereniging kende op dat moment haar eigen uitdagingen. De drie verenigingen waren afzonderlijk te klein om deze uitdagingen in de toekomst zelfstandig tegemoet te treden.

Er lag een duidelijke toekomstvisie op de organisatie van badminton in Zwolle-Zuid aan de basis van het uitvoeringsplan. Dit plan was een reuzenstap op weg naar een mogelijke samensmelting van de drie verenigingen. Voordat dat zover was, hadden we de gelegenheid om die toekomstvisie waar nodig bij te schaven. Dat is gebeurd gedurende het seizoen 2017-2018, op basis van ieders ervaringen en ideeën.

Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van deze geheel nieuwe vereniging:

BC Blauwvinger

 

 

 

sponsor BC Blauwvinger 

boek via SponsorKliks