1.inleiding

Je leest het jaarplan seizoen 2019-2020 van BC Blauwvinger. Dit plan is opgesteld door het bestuur van jouw vereniging en heeft als doel om je te informeren. Je leest hier over:

 • De invulling van onze  algemene activiteiten, zoals training, vrij spelen en competitie;
 • Bijbehorende lidmaatschapsvormen;
 • Hoe we samen de vereniging nóg beter kunnen maken;
 • Speerpunten waar het bestuur nadrukkelijk verbetering en doorontwikkeling nastreeft.

Bij alles wat we als vereniging doen en willen zijn we afhankelijk van elkaar. Het jaarplan is daarom niet in beton gegoten. Het kan zijn dat bepaalde punten gedurende het seizoen anders uitpakken, door de actualiteit ingehaald.

2.jeugd

2.1.Training

Jeugdtraining organiseren we op maandagavond in sporthal Gerenlanden. Er zijn twee groepen:

 • Van 18:00 tot 19:00 uur krijgt de jongste jeugd training;
 • Van 19:00 tot 20:00 uur krijgt de oudste jeugd training.

Er wordt training gegeven door onze trainers Nelson en Bryan. Samen zorgen zij dat er elke week ten minste één van hen aanwezig is. Meestal vind je ze beiden wel in de sporthal. De trainers zorgen zelf voor de groepsindeling, en eventuele doorstroming.

2.2.Competitie

Bij BC Blauwvinger kunnen jeugdleden competitie spelen. We nemen deel aan de door Badminton Nederland georganiseerde regiocompetitie. Ook organiseren we samen met bevriende verenigingen uit de regio een opstapcompetitie, om de jongsten kennis te laten maken met het spelen van competitie.

Onze thuiswedstrijden vinden plaats op vrijdagavond, van 18:00 tot 20:00 uur, en worden gespeeld in zaal 4+5 bij On Campus. Uitwedstrijden zijn op het tijdstip van de thuisspelende vereniging. Voor de begeleiding rond uit- en thuiswedstrijden doen we een beroep op ouders van deelnemende jeugd en op onze volwassen leden. Davey is onze jeugdcompetitieleider en coördineert alles rondom de competitie.

2.3.Extra aanbod

Op vrijdagavond van 18:00 tot 19:30 uur is er in sporthal 4+5 bij On Campus mogelijkheid om extra aanbod te organiseren voor de jeugd. Dit vindt alleen plaats indien er voldoende begeleiding is. Alle betrokkenen bij onze jeugdafdeling zullen hier een nadere invulling voor definiëren, gecoördineerd door Nienke, ons bestuurslid met portefeuille jeugd.

Het extra aanbod is mogelijk tot aan de voorjaarscompetitie. Dan eindigt ook de jeugdcompetitie, en vanaf dat moment is er, vooral vanuit financiële overwegingen, géén jeugdaanbod meer op vrijdagavond gepland.

3.volwassenen

3.1.Vrij spelen

Als volwassene kun je op drie momenten in de week vrij spelen. Alle momenten staan open voor ieder volwassen lid. De momenten dat je bij onze vereniging kunt spelen zijn:

 • Maandagavond van 21:00 tot 22:30 uur in sporthal Gerenlanden;
 • Woensdagavond van 20:00 tot 22:30 uur in sporthal 4+5 On Campus;
 • Vrijdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in sporthal 4+5 On Campus.

Tijdens deze momenten biedt de vereniging veel vrijheid tot eigen invulling. We hechten veel waarde aan gezelligheid en onderlinge sportiviteit.

3.2.Training

Training voor volwassenen bieden we aan in twee doelgroepen:

 • Maandag van 20:00-21:00 uur beginners-/ basistraining in sporthal Gerenlanden;
 • Woensdag van 20:00-21:45 uur gevorderden-/ competitietraining in sporthal 4+5 On Campus.

Beginners-/ basistraining

Deze training is open toegankelijk voor alle leden. De trainers, Nelson en Bryan, richten zich met nadruk op basistechniek en -tactiek, waardoor deze training bij uitstek geschikt is voor recreanten en minder aantrekkelijk voor gevorderde badmintonners.

We stellen geen bovengrens aan het niveau van deelnemers aan deze training. Wat betere badmintonners kunnen het uitvoeren van oefeningen voor beginners eenvoudiger maken. Wel vragen we van de wat meer ervaren badmintonners om voldoende ruimte te geven aan de doelgroep. De trainers hebben het recht om bij drukte meer tijd en ruimte te geven aan de beginners en recreanten. De trainers zullen ook advies geven aan deelnemers als zij in aanmerking komen voor doorstroming naar de gevorderde trainingsgroep.

Gevorderden-/ competitietraining

Deze training kent een drempelniveau. Deze wordt bepaald door het volgende: Ben jij qua niveau geschikt als speler of invaller in één van onze competitieteams? Dan mag jij je opgeven voor deelname aan deze training.

Als jij deel wil nemen aan deze training, dan dien je je hiervoor aan te melden. Er wordt op woensdag in twee groepen achter elkaar training gegeven. Hanneke maakt als coördinator schema’s. Indien er voor de training meer gegadigden zijn dan plekken, dan heb je ook af en toe een week géén training.

De training wordt verzorgd door trainer Ronald. Hij komt van buiten de vereniging en is door het bestuur aangesteld. Er vindt periodiek een evaluatie plaats om samen de training passend bij de vraag te houden. Hanneke en Door zorgen namens de deelnemers voor deze evaluatie, en trainer Ronald zorgt voor zijn eigen inbreng.

Toeslag

We vinden het belangrijk dat ieder lid de mogelijkheid krijgt om de basisvaardigheden van badminton onder de knie te krijgen. De beginners-/ basistraining is daarom inbegrepen bij het basislidmaatschap van de vereniging.

Voor de gevorderden-/ competitietraining geldt een toeslag op het basislidmaatschap. De reden hierachter is tweeledig: we kunnen er onze (externe) trainer mee financieren én het vormt een drempel om je aan te melden. Bij aanmelding word je ingedeeld, en wordt er op je regelmatige deelname en aanwezigheid gerekend door de trainer en mededeelnemers. 

3.3.Competitie

Bij BC Blauwvinger kunnen volwassenen deelnemen aan competitie. Dit is niet vrijblijvend. Je doet dit in teamverband en je teamleden moeten op je kunnen rekenen. Vanuit de vereniging prediken we het motto “meedoen is belangrijker dan winnen”. Goede resultaten in de competitie zijn leuk, maar plezier maken, een gezellige sfeer in de teams ,blessurevrij blijven en gastvrije ontvangst van onze tegenstanders vinden wij belangrijker.

Bondscompetitie

Badminton Nederland organiseert bondscompetitie. Hieraan nemen wij met enkele teams deel. Dit doen we op verschillende niveaus. Deze competitie kent een vrij intensief programma, met veel wedstrijden in korte tijd. Een wedstrijd kent 8 partijen (he1 - he2 - de1 - de2 - hd - dd - gd1 - gd2) die worden gespeeld door minimaal 4 teamgenoten.

De teams voor seizoen 2019-2020 moeten al voor aanvang van het seizoen bekend zijn. Inventarisatie van potentiële deelnemers heeft dan ook al in april 2019 plaatsgevonden, waarna in mei/juni de teams vastgesteld worden. Ben je geen vast teamlid, dan is het bij gelegenheid nog mogelijk om als invaller mee te doen.

Toon Magercompetitie

Dit betreft een regiocompetitie waar vooral zeer kleine verenigingen uit de regio aan deelnemen. Verenigingen die het niet voor elkaar krijgen om bondscompetitie te faciliteren, door te weinig leden of te weinig speelruimte. Het is bij uitstek geschikt als opstapcompetitie, om te ruiken aan het spelen van wedstrijden. De competitie is wat vrijblijvender en recreatiever van aard. Een wedstrijd kent 5 partijen (he - de - gd - hd - dd) die worden gespeeld door minimaal 4 teamgenoten.

Voorjaarscompetitie

Na de reguliere bondscompetitie die in februari eindigt wordt in de lente nog de voorjaarscompetitie gespeeld. Bij voldoende animo schrijven we daar ook één of meerdere teams voor in. De opzet van de voorjaarscompetitie is iets anders dan de reguliere bondscompetitie. Een wedstrijd kent 5 partijen (hd - dd - gd1 - gd2 - gd3 - gd4) die worden gespeeld door minimaal 4 teamgenoten.

Competitieavond

Onze competitiewedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond van 19:30 tot 22:00 uur in sporthal 4+5 On Campus. Het is planning-technisch vrijwel niet haalbaar om alle wedstrijden op de vrijdagavond in te plannen. Daarom zullen er enkele wedstrijden van de Toon Magercompetitie op de woensdagavond gespeeld worden.

Toeslag

Als vast teamlid van één van de competitieteams betaal je een toeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de competitie. Als je deelneemt aan meerdere competities betaal je gestapelde toeslag.

4.samenvatting regulier aanbod

Aanbod voor jeugd

wat

wanneer

waar

training jongste jeugd

maandag 18:00-19:00 uur

Sporthal Gerenlanden

training oudste jeugd

maandag 19:00-20:00 uur

Sporthal Gerenlanden

 

 

 

competitie thuiswedstrijden

vrijdag 18:00-20:00 uur

Sporthal 4+5 On Campus

extra aanbod*

vrijdag 18:00-19:30 uur

Sporthal 4+5 On Campus

* alleen bij concrete nadere invulling

 

Aanbod voor volwassenen

wat

wanneer

waar

vrij spelen maandag

maandag 21:00-2230 uur

Sporthal Gerenlanden

vrij spelen woensdag

woensdag 20:00-22:30 uur

Sporthal 4+5 On Campus

vrij spelen vrijdag

vrijdag 20:00-22:00 uur *

Sporthal 4+5 On Campus

 

 

 

beginners-/ basistraining

maandag 20:00 - 21:00 uur

Sporthal Gerenlanden

gevorderden-/ competitietraining

woensdag 20:00 - 21:45 uur

Sporthal 4+5 On Campus

 

 

 

competitiewedstrijden

vrijdag 19:30 - 22:00 uur

Sporthal 4+5 On Campus

uitwijk TM- competitie

woensdag 20:00 - 22:30 uur

Sporthal 4+5 On Campus

* het staat volwassenen vrij om eerder dan 20:00 uur te starten, mits daar ruimte voor is naast de competitiewedstrijden voor jeugd en volwassenen.

5.lidmaatschapsvormen

wat

hoeveel

basislid jeugd

€ 164.-

   toeslag jeugdcompetitie

€ 25.-

 

 

basislid volwassenen

€ 205.-

   toeslag gevorderden-/ competitietraining

€ 25.-

   toeslag bondscompetitie

€ 50.-

   toeslag veren

€ 25.-

   toeslag Toon Magercompetitie

€ 25.-

   toeslag Voorjaarscompetitie

€ 25.-

 

 

strippenkaart* (10 strippen)

€ 50.-

* Een strippenkaart is persoonsgebonden. Een persoon kan maximaal één strippenkaart per seizoen aanschaffen. De strippenkaart is alleen geldig in het seizoen van aanschaf. De eigenaar van de strippenkaart is géén lid van de vereniging, en verschaft zich met de strippenkaart alleen recht op toegang tot de momenten van vrij spelen.

Nieuw dit seizoen is dat alle competitietoeslagen gestapeld worden. Neem je als vast teamlid deel aan meerdere competities, dan betaal je voor elke competitie de bijbehorende toeslag.

6.speerpunten seizoen 2019-2020

Het bestuur heeft voor het komende seizoen enkele speerpunten benoemd voor zichzelf. Dit zijn punten waarvan de bestuursleden herkennen dat ze (nog) niet lopen zoals gewenst, of punten die ontbreken in de huidige organisatie, maar als onmisbaar worden gezien. De bestuursleden gaan zelf actief met deze punten bezig, en zullen hierbij ook actief medewerking vanuit de overige leden van de vereniging vragen.

Inclusiviteit

We willen graag één vereniging zijn met ruimte voor meerdere doelgroepen en uiteenlopende belangen. Verschillen zie je terug op meerdere manieren:

 • In badmintonniveau;
 • In aanwezigheidsuren;
 • In betrokkenheid bij de vereniging.

Met zoveel verschillende manieren van beleving is het niet te voorkomen dat er groepsvorming ontstaat. Dat is niet erg zolang er geen gesloten groepen zijn. Alle door de vereniging georganiseerde activiteiten zijn zo veel mogelijk toegankelijk voor ieder lid. Incidenteel zijn er activiteiten voor een bepaalde doelgroep, waarbij het van belang is dat anderen daar niet de dupe van worden. Doelgroepentraining is hier een goed voorbeeld van.

In de regel betekent dit dat we:

 • Iedereen die dat wil mogelijkheid bieden om competitie te spelen;
 • Nevenactiviteiten binnen de vereniging organiseren met een lage drempel, zowel binnen als buiten het badmintonveld;
 • Activiteiten organiseren die verbindend werken.

Communicatie

We willen graag open, eerlijk en regelmatig communiceren over verenigingszaken. We denken soms dat iedereen alles wel meekrijgt, maar in de praktijk merken we regelmatig dat dit niet zo is. Denk hierbij aan:

 • Data van externe toernooien;
 • Onze eigen speeldata en uitzonderingen daarop;
 • Voortgang in de competitie;
 • Terugkoppeling vanuit commissies en werkgroepen;
 • Terugkoppeling van bestuurszaken.

Dat willen we graag verbeteren. Ons streven is om een periodieke nieuwsbrief uit te geven en te publiceren op de website. Daar hebben we één of meer redacteurs voor nodig die zorgen voor verhalen en bijdrages van anderen.

Jeugdaanbod

We willen graag een aantrekkelijke vereniging zijn voor jeugdleden. We zijn in seizoen 2018-2019 begonnen met uitzoeken waar onze jeugdleden behoefte aan hebben. Daar gaan we in seizoen 2019-2020 mee verder. We bieden al een leuke jeugdtraining, maar we hebben ruimte voor meer.

De jeugd geeft aan veel spelplezier te halen uit het spelen van wedstrijden. Daar is gelegenheid voor op de vrijdag, maar dat vraagt wel om extra begeleiding van die momenten. We gaan onderzoeken hoe we deze wens kunnen vervullen en wie hierbij betrokken zal worden.

Om nieuwe jeugd aan te trekken en bekendheid te krijgen in Zwolle is er regelmatig contact met Sportservice Zwolle. Samen kijken we waar we als vereniging ons gezicht kunnen laten zien. Dit heeft in eerste instantie niet de prioriteit, omdat dit veel inzet vraagt vanuit de vereniging en buiten de reguliere verenigingsuren. Mensen die hier warm voor lopen, zijn welkom om hier een steentje in bij te dragen.

Naast het werven van nieuwe leden is het ook belangrijk om de huidige leden te behouden. Minimaal twee keer per jaar wordt met de jeugd besproken hoe zij de trainingen en de sfeer ervaren en of zij nog wensen hebben. In overleg met de trainers wordt bekeken of en hoe deze wensen te realiseren zijn.

Verhoging spelplezier

We zitten krap in ons jasje qua speelruimte. Dat zorgt voor een verminderd spelplezier op enkele drukke momenten, en dat willen we graag oplossen. We zijn daarvoor voornamelijk afhankelijk van externe factoren, want veel mogelijkheid tot uitbreiden van zaaluren is er niet in Zwolle. We blijven daarom in gesprek met onze partners en mede-gebruikers om mogelijkheden te verkennen. En op het moment dat er ergens een mogelijkheid komt, willen we daar ook op in kunnen spelen. Zowel organisatorisch als financieel vraagt dat om maatwerk en snelle planvorming. 

Organisatie

Het seizoen 2018-2019 is het eerste jaar in het bestaan van BC Blauwvinger. Ondanks een goede voorbereiding en ruime ervaring op sleutelposities in de organisatie liepen een aantal essentiële zaken niet naar tevredenheid. Het beste voorbeeld hiervan is de ruime vertraging in het kunnen incasseren van de contributie.

Het bestuur is bezig om duidelijker taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie te definiëren. Als er sprake is van gedeelde taken, dan zorgen we voor een goede beschrijving van wie, wat en wanneer. We willen graag zo veel mogelijk leden betrekken bij deze taken. We blijven daarom voortdurend aandacht vragen voor invulling van de taken. Zolang taken niet zijn ingevuld, zullen deze ook niet of nauwelijks worden uitgevoerd.

Vanaf het begin van het seizoen 2019-2020 ligt de focus van het bestuur op twee zaken:

 • Werkstroom ledenadministratie: in- en uitschrijven van leden, informeren van in- en uitschrijving, registreren van alle benodigde lidmaatschapsgegevens;
 • Werkstroom financiën: agenderen incasso’s en facturatie, koppeling met ledenadministratie.

We borgen door deze extra aandacht de overdraagbaarheid van deze taken, alsmede een goede afhandeling van deze sleuteltaken van onze vereniging.

7.organigram seizoen 2019-2020

We hebben veel taken gedefinieerd binnen de vereniging. Ons streven is om de ingevulde taken goed te doen en niet om alle taken half ingevuld een beetje te doen. Dat betekent dat taken die nog niet bemenst zijn niet of nauwelijks worden uitgevoerd. Als vereniging zijn wij gebaat bij een brede inzet van vrijwilligers. Zo is het takenpakket per vrijwilliger beperkt en behapbaar. Het bestuur begeleidt waar nodig deze inzet.

Het bestuur vraagt periodiek extra aandacht om invulling van vacatures die het voortbestaan van kernactiviteiten onzeker maakt.

Sponsor BC Blauwvinger 

boek via SponsorKliks