Ieder kind moet kunnen sporten. Dit is het motto van het Jeugdsportfonds. Maar sporten kost geld. Voor veel ouders is dit geen probleem, maar voor veel anderen een enorme drempel.
Als het over sporten gaat, biedt het Jeugdsportfonds een extra kans. Het Jeugdsportfonds Zwolle biedt namelijk kinderen  uit financieel minder draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid om lid te worden van een Zwolse sportvereniging.
Voor wie?
Het Jeugdsportfonds Zwolle is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar die in Zwolle wonen.
Een aanvraag op onze website kan alleen ingediend worden door een intermediair. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de medewerkers van een consultatiebureau, de leerkracht of interne begeleider, de (school)arts of de (jeugd)hulpverlener. De intermediair is dus professioneel betrokken bij de opvoeding, begeleiding of scholing van de jongere en heeft inzicht in de gezinssituatie.

download hier de folder

Sponsor BC Blauwvinger 

boek via SponsorKliks